Maskiner

Staldinventar

Staldinventar kvæg
Når man holder landbrugsdyr, så er det rigtig vigtigt, at de har det godt. En stor del af dette kan staldinventar hjælpe med. Når det kommer til kvæg, er der nogle helt basale elementer, som er nødvendig i en stald. Dette er for eksempel kalvebokse, som sikre kalvens ve og vel. Der findes mange forskellige kalvebokse, såsom kalvebokse med fast placering eller på hjul, kalvebokse med tag eller iglo, samt kalvebokse med løftesystem, så der er sikkert også en til dit behov. Derudover er det også nødvendigt at have et fanggitter. Et fanggitter kan hjælpe med at berolige dyrene, da dyrene bliver fanget effektivt uden stress. Dette giver landmanden mulighed for at tilse dyrene i ro og fred, samt gøre arbejdet med dyrlæge og inseminør betydeligt nemmere. Desuden giver et fanggitter også en bedre foderoptagelse, da alle dyr er fikseret og bortjagninger ikke er muligt. Det rigtige staldinventar er rigtig vigtigt i forhold til at sikre kvægenes velfærd og derved sikre din forretning.

Staldinventar svin
Når man holder landbrugsdyr, så er det rigtig vigtigt, at de har det godt. En stor del af dette kan staldinventar hjælpe med. Når det kommer til svin, er der nogle helt basale elementer, som er nødvendig i en stald. Et redskab, som både er uundværligt og et krav fra Fødevarestyrelsen, er overbrusningsanlæg. Svin har ikke særlig mange svedkirtler, hvilket gør, at de har rigtig svært ved at komme af med varmen. I naturen vil svinene gøre huden våd, men denne mulighed findes ikke naturligt i staldende. Et overbrusningsanlæg sikre, at svinene kan blive nedkølet på en nem og effektiv måde. Udover overbrusningsanlæg så er farebokse også en klar nødvendighed. Typisk en uge inden forventet faring indsættes drægtige søer i en fareboks. Søerne opholder sig i fareboksen under hele faringen, samt indtil fravænning af pattegrisene har fundet sted, hvilket typisk er 4 til 5 uger efter faring. En fareboks sikre at søerne kan opholde sig enkeltvis. Derudover indeholder fareboksene en ”boks”, der forhindrer søen i at lægge sig på ungerne. Fra Fødevarestyrelsens side er det et krav, at man har en farestald med farebokse, som lever op til kravene om størrelse med mere. En fareboks er nemlig med til at sikre soens og pattegrisenes velfærd. Staldinventar til svin er både et lovmæssigt krav, men også en nødvendighed for dig for at mindske arbejdsbyrden. Man kan få rigtig meget forskelligt staldinventar, hvilket sikre, at der er noget, som lever op til dine behov.