Maskiner

Machines

Machines
Une machine est appelée un dispositif mécanique ou organique qui transfère/change de l'énergie pour aider ou effectuer une tâche spécifique. Parmi les machines que l'on utilise beaucoup dans la vie de tous les jours, on peut citer la machine à café, la cuisinière, la voiture, la télévision, l'aspirateur et bien d'autres. Aujourd'hui, les machines font tellement partie de notre quotidien qu'on y pense à peine.

La machine fait partie de notre monde depuis très longtemps, et de nombreuses machines différentes ont été développées, ce qui rend tout un peu plus facile et ouvre des possibilités complètement nouvelles. Par exemple, l'imprimerie a facilité l'impression de livres en grand tirage. L'avion a permis de nombreux voyages car on peut aller et venir rapidement pour le pays souhaité. Si vous regardez l'agriculture, alors ce travail n'est pas aussi épuisant, car aujourd'hui, vous pouvez obtenir beaucoup d'aide de différentes machines.

Il y a donc vraiment du très bon sur les machines. Mais nous devons faire attention à ne pas devenir trop enclins à croire que les machines peuvent tout gérer, car nous serons "sur le cul" le jour où elles cassent, etc. Les machines peuvent beaucoup aider, mais il est également bon de pouvoir en faire une partie vous-même.

Machines


En maskine er betegnet ved et mekanisk eller organisk apparat, som overføre/ændre energi for at hjælpe eller udføre en bestem opgave. Af maskiner som en del bruger i hverdagen kan nævnes kaffemaskine, komfur, bil, tv, støvsuger og mange, mange andre. I dag er maskinerne en så integreret del af vores hverdag, at vi knap nok tænker og det.

Maskinen har været en del af vores verden rigtig længe, og der er blevet udviklet rigtig mange forskellige, som gør det hele lidt nemmere og åbner helt nye muligheder. For eksempel har trykpresseren gjort det nemt at trykke bøger i et stort oplag. Flyet har gjort mange rejser muligt, da man kan komme hurtigt frem og tilbage for det ønskede land. Hvis man kigger på landbruget, så er dette arbejde ikke nær så nedslidende, da man i dag kan få rigtig meget hjælp fra forskellige maskiner.

Der er altså rigtig meget godt ved maskiner. Men vi skal passe på, at vi ikke bliver for tilbøjelig til at tro, at maskinerne kan klare alt, da vi vil være ”på røven” den dag de gør i stykker og lignende. Maskiner kan hjælpe med meget, men det er også godt at kunne lave noget af det selv.

MachinesMachines
Machines