Maskiner

Smedarbeid

Smedarbeid
En smed er en håndverker som jobber med metall. Det er flere forskjellige typer smiing. Den vanligste er imidlertid byggesmed, montasjesmed, smed, gullsmed, sølvsmed og kobbersmed. Det er altså en veldig bred bransje hvor du kan spesialisere deg i forskjellige bransjer.

Dette er heldig for kundene. På denne måten er det alltid sikret at du kan finne den rette personen til å utføre smiearbeidet ditt, uansett hva dette måtte være.